Kontakt

Välkommen att kontakta oss om du har funderingar kring våra tjänster, vill göra en felanmälan eller vill ha kostnadsförslag på våra tjänster. Vi återkommer till dig så snart vi kan.

Telefon till kundtjänst: 031 381 03 01
Kundtjänsten är öppen vardagar mellan kl 9.00-11.30 & 13.00-14.30

Det är viktigt att du anger vilken förening och lägenhet ditt ärende gäller, beskriv felet och skicka gärna med en bild om det är möjligt. Gäller din felanmälan vitvaror skall serienummer alltid anges.

Läs gärna i din bopärm under driftinstruktioner innan du gör en felanmälan.

 

Akuta fel efter arbetstid och helger

Om fara för liv eller brand, ring alltid 112.
Vid vattenläcka eller liknande akut händelse vänligen kontakta din jour. Nummer finns i Care of Serneke-appen och oftast i din trappuppgång.

Du måste legitimera dig och skriva på för utryckningen. Tänk på att kostnaden debiteras föreningen som i sin tur debiterar dig.

Övriga kontaktuppgifter

Vid frågor angående felanmälan:
service.BRF@serneke.se

Vid övriga frågor samt angående offertförfrågningar:
info.careofserneke@serneke.se