Om något inte stämmer eller går sönder

När du flyttar in i en ny bostad utvecklad av Serneke vill vi såklart att den ska vara felfri. Nyproducerade bostäder behöver dock sin tid för att sätta sig och ibland kan fel uppstå. Om det uppstår eller om du upptäcker ett fel eller en skada i din nya bostad så ska du felanmäla detta. Här går vi igenom allt du behöva veta om hur du anmäler ett fel.

Alla eventuella frågor, reklamationer och felanmälningar, som inte anses kan vänta till garantibesiktningen, ska anmälas genom föreningens styrelse. Innan du gör en felanmälan, läs igenom dina drift- och skötselinstruktioner som du fick i samband med att du flyttade in.

Här har vi samlat enkla tips och råd om hur du tar hand om din bostad på bästa sätt

Så gör du en felanmälan

Om du behöver anmäla ett garantifel i din bostad gör du det via C/o Sernekes bostadsapp enligt instruktionerna du fått i samband med att du flyttade in. Kontrollera först om du själv kan åtgärda felet eller skadad och läs igenom instruktionerna, dokumenten och drift- och skötselråden innan du gör en felanmälan – många frågor och åtgärder hittar du bland dina dokument.

Akuta ärenden (till exempel en omfattande vattenskada) ska anmälas direkt till den akutjour bostadsrättsföreningen angivit.

Fel som inte täcks av garantin

Som bostadsrättsinnehavare har du ett visst drift- och skötselansvar för din bostad. Detta regleras i bostadsrättsföreningens stadgar. Du kan läsa mer om vilket underhållsansvar du har och tips och råd på hur du tar hand om din bostad på bästa sätt här.

Det är viktigt att du tar hand om din bostad från den dag du flyttar in, det är det bästa sättet att undvika problem. Läs igenom dina instruktioner och dokument noggrant innan du börjar använda din bostad.

Efter du gjort en felanmälan

När du skickat in ditt ärende görs en bedömning av det anmälda felet. Vanligtvis är svarstiden inom två arbetsdagar, men ibland behövs en mer omfattande utredningen och då kan hanteringen ta lite längre tid. Om en kontroll eller åtgärd behöver utföras i din bostad kommer du bli kontaktad för att boka in en tid som passar. Fel åtgärdas som regel inom två månader om det inte är årstidsberoende. Om felet inte är brådskande kommer det tas upp först vid garantibesiktningen som sker två år efter godkänt slutbesiktning.

Om du får ett nej

Vad som upplevs som fel kan vara olika för olika personer. Vi följer branschreglerna och oftast gör vi lite till. Men i vissa situationer behöver vi säga nej. Här är några exempel på när vi säger nej och varför:

  • Om du har haft felaktiga förväntningar
  • Fel som inte ingått i entreprenadens ansvar
  • Fel som orsakats av att du varit oaktsam
  • Om du gjort egna förändringar i bostaden
  • Fel som uppstått av yttre påverkan
  • Om garantitiden/ansvarstiden passerat

Skicka in felanmälan