Om du upptäcker något fel i din lägenhet, eller om något går sönder

En nyutvecklad bostad behöver lite tid för att sätta sig, och ibland kan fel uppstå. Vi strävar såklart alltid efter att din nya lägenhet skall vara felfri, men skulle du mot förmodan upptäcka ett fel eller en skada så ska du felanmäla detta.

Nedan går vi igenom hur felanmälan går till.

Så gör du en felanmälan

Om du behöver anmäla ett garantifel i din bostad gör du det via Care of Sernekes bostadsapp enligt instruktionerna du fått i samband med att du flyttade in. Kontrollera gärna om du själv kan åtgärda felet eller skadan genom de instruktioner, dokument och skötselråd du erhållit innan du skickar in en felanmälan. Du hittar denna information i din bopärm.

Akuta ärenden (till exempel en omfattande vattenskada) ska anmälas direkt till den akutjour bostadsrättsföreningen angivit.

Vilka fel täcks inte av garantin

Bostadsinnehavare har alltid ett visst drift- och skötselansvar för sin bostad. Detta finns reglerat i bostadsrättsföreningens stadgar. Att ta hand om sin bostad från den dagen du flyttar in är det bästa sättet att undvika problem. Och att läsa igenom instruktioner och dokument kan underlätta för dig.

Efter du gjort en felanmälan

När du skickat in ditt ärende görs en bedömning av det anmälda felet. Vanligtvis är svarstiden inom två arbetsdagar. Om felet behöver en mer omfattande utredning så kan hanteringen ta lite längre tid. Men vi håller dig informerad under tiden. Om vi behöver göra ett fysiskt besök hos dig för en kontroll eller åtgärd så kommer du bli kontaktad för att boka in en tid som passar. Ett fel åtgärdas i regel inom två månader, är det årstidsberoende så kan detta påverka tid för åtgärd.

 

Fel som inte är brådskande tas upp vid garantibesiktningen som sker två år efter godkänd slutbesiktning. Sådan fel kan t.ex. vara sprickor i väggarna.

Om du får ett nej

Vi granskar alla ärenden och följer därefter branschreglerna. Vad som upplevs som fel kan dock vara olika för olika personer. Men i ibland behöver vi säga nej.

Detta kan innefatta orsaker som nedan:

• Fel som inte ingått i entreprenadens ansvar
• Fel som orsakats av att du varit oaktsam
• Om du gjort egna förändringar i bostaden
• Fel som uppstått av yttre påverkan
• Om garantitiden/ansvarstiden passerat
• Om du har haft felaktiga förväntningar

Skicka in felanmälan