Garantiservice

När du flyttar in i en bostad producerad av Serneke vill vi att allt ska gå så felfritt som möjligt. Dock behöver nyproducerade bostäder lite tid att sätta sig och under denna tid kan ibland fel uppstå. Skulle detta hända ska du göra en felanmälan till Care of Serneke via någon av våra kanaler.

Här går vi igenom allt du behöva veta om hur du anmäler ett fel.

Felanmälningar som inte kan vänta till garantibesiktningen ska anmälas via vår app. Innan du felanmäler är det viktigt att du läser igenom din bopärm som du hittar under ”Ditt boende” i appen.

 

Fel som täcks av garantin

Om en tjänst eller installation har utförts felaktigt så skall leverantören rätta till detta fel kostnadsfritt förutsatt att garantitiden fortfarande gäller. Vi gör en bedömning av felet och ser om ytterliga kompletteringar av uppgifter behövs. Är ärendet sådant att det bedöms giltigt inom garantin så skickar vi service. Du gör en felanmälan till Care of Serneke här via hemsidan, telefon, mail eller via vår app.

 

Akuta ärenden
Anmäls direkt till den akutjour bostadsrättsföreningen angivit (nummer finns i app och trappuppgång). Du måste legitimera dig och skriva på för utryckningen. Tänk på att kostnaden debiteras föreningen som i sin tur debiterar dig.

 

Fel som inte täcks av garantin

Som bostadsrättsinnehavare har du ett visst drift- och skötselansvar för din bostad. Detta regleras i bostadsrättsföreningens stadgar. Du kan läsa mer om vilket underhållsansvar i föreningens stadgar under ”Min bostad” i appen.

 

Efter du gjort en felanmälan

När du skickat in ditt ärende görs en bedömning om det anmälda felet. Svarstiden kan variera beroende på felets omfattning, men normal svarstid är inom 2 arbetsdagar. Ibland behövs en mer omfattande utredning och då kan hanteringen dra ut på tiden. Behövs en kontroll eller åtgärd utföras i din bostad kommer du bli kontaktad för att boka in en tid som passar. Fel åtgärdas som regel inom två månader om de inte är årstidsberoende. Fel och anmälningar som inte är brådskande kan komma att tas upp vid garantibesiktningen efter 2 år. Garantitiden börjar gälla från slutbesiktningen.

 

Om du får ett nej

Vad som upplevs som fel kan vara olika för olika personer. Därför är det viktigt att anmälan innehåller en detaljerad beskrivning och bilder för att vi ska kunna göra en bra bedömning och ta beslut om hur felet bäst åtgärdas. Vi följer branschreglerna och oftast gör vi lite till. Men i vissa situationer säger vi nej. Här är några exempel på när vi säger nej och varför:

  • Fel på grund av felaktiga förväntningar
  • Fel som inte ingått i entreprenadens ansvar
  • Fel som orsakats på grund av att du har varit oaktsam eller inte tagit hand om din bostad på rätt sätt
  • Om du har gjort egna förändringar i bostaden
  • Fel som uppstått på grund av yttre påverkan
  • Fel som uppstått när garantitiden eller ansvarstiden passerat

Om ärendet inte är inom garantigränsen så erhåller ni ett kostnadsförslag på ytterligare felsökning & service från oss.

 

Till felanmälan